Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van www.veem.nl en onze relaties. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Opslag en verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.


www.veem.nl

Vereniging het Veem gebruikt op www.veem.nl cookies en scripts standaard uitsluitend functioneel voor de werking van de website. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. U kunt ons adres opzoeken via Google.maps waarbij geen Cookies worden gebruikt. Er worden door veem.nl geen gegevens vastgehouden en/of gedeeld. Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Op www.veem.nl bieden we de mogelijkheid cookies van externe partijen te accepteren waardoor je ook video's en Facebook feeds ziet en kunt delen via social networks.


Opslag en verwerking van gegevens

Opslag en verwerking van door u geplaatste gegevens gebeurt in overeenstemming met het beoogde gebruik van onze website, onze verwerkingsovereenkomst, algemene voorwaarden, onze beveiligingsstandaarden en de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

Deze gegevens worden niet langer onder ons gehouden dan voor de hierna genoemde doeleinden noodzakelijk is en nadien verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling. Gegevens worden door veem.nl uitsluitend opgeslagen in de EU en niet gedeeld met derden tenzij een dwingend rechtelijk besluit of wet daartoe verplicht.


Doeleinden van de opslag en verwerking van gegevens

Voor leden geplaatste persoonsgegevens worden door ons uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het verlenen van onze diensten aan en het beheren van de daaruit voortvloeiende relatie met onze leden. AVG grondslag: De uitvoering van de overeenkomst.

Door u binnen het gebruik van de website achtergelaten gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt ten behoeve van het daar geformuleerde gebruik en uw doelstelling.

Deze gegevens zijn binnen Vereniging het Veem intern uitsluitend en onder strikte voorwaarden toegankelijk voor ondersteunings- en onderhoudsdoeleinden.


Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van informatie op www.veem.nl gebruik van voor het gebruik van de website noodzakelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De door ons ingezette tooling maakt gebruik van cookies om ten behoeve van uw gebruiksgemak, uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Hierbij worden geen persoonsgegevens of gegevens gebruikt die gebruikers persoonlijk identificeren.U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Route naar het Veem: Google maps

Binnen www.veem.nl maken wij gebruik van Google Maps om te laten zien waar wij zijn gevestigd. Google maakt daartoe geen gebruik van cookies tenzij u dat via uw browser toestaat voor bijvoorbeeld locatiebepaling.

Video

Binnen www.veem.nl kunt u er voor kiezen ook video's te zien. Deze worden binnen de website aangeboden maar gepresenteerd op platforms als YouTube of Vimeo. Zij plaatsen daartoe op het moment dat u er gebruik van maakt cookies.

Sociale media

Binnen www.veem.nl kunt u er voor kiezen ook Facebook feeds te zien en gebruik te maken van deelmogelijkheden via sociale media. Zij plaatsen daartoe cookies, op het moment dat u er gebruik van maakt. Door uw gebruik van deze sociale netwerken veronderstellen wij dat u bekend en akkoord bent met hun privacy beleid en uw privacy instellingen aldaar. Uw gebruik van hun deelfuncties op www.veem.nl sluit daarop aan.


Uw rechten

Vereniging het Veem is de gegevensverantwoordelijke en heeft u als gebruiker of uw persoonsgegevens als informatie doorgaans toegevoegd ter uitvoering van werkzaamheden of activiteiten die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst en/of uw betrokkenheid bij het Veem en/of haar werkzaamheden/activiteiten. Ook kunt u als bezoeker van de website persoonsgegevens hebben achtergelaten.

De gegevensverantwoordelijke is verplicht gevolg te geven aan het door u uitoefenen van uw rechten en uw verzoek binnen 1 maand in te willigen of - indien inwilligen complex is en meer tijd verlangt - met redenen omkleed te reageren en uw verzoek vervolgens binnen 3 maanden in te willigen. Tenzij een verzoek ongegrond of buitensporig is mogen u daarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

1. Het recht op dataportabiliteit

U kunt het Veem verzoeken uw gegevens in digitale vorm over te dragen naar u of een derde partij.

2. Het recht om 'vergeten' te worden

Is de relatie waarbinnen uw persoonsgegevens niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u het Veem verzoeken uw gegevens te verwijderen.

3. Recht op inzage

U hebt ten allen tijden het recht om de inzage te krijgen in welke gegevens van u bij de verantwoordelijke (Het Veem) aanwezig zijn / worden verwerkt.

4. Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig, onvolledig of onjuist zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te rectificeren of aan te vullen.

5. Het recht op beperking van de verwerking

U kunt de verantwoordelijke verzoeken uw persoonsgegevens die als informatie zijn geplaatst en naar uw inzicht onrechtmatig of overbodig zijn voor de gestelde doeleinden (grondslagen), te beperken.

6. Het recht om bezwaar te maken

Is de relatie waarbinnen uw gegevens zijn geplaatst niet bestaand, vervallen of gewijzigd dan kunnen uw persoonsgegevens overbodig worden voor de oorspronkelijke doeleinden maar voor statistische of onderzoeks doeleinden door de houder worden bewaard. Zijn de voornoemde relatie en/of doeleinden onrechtmatig, niet bestaand, vervallen of gewijzigd, dan kunt u een bezwaar indienen bij verantwoordelijke en bijvoorbeeld verzoeken de verwerking te staken en/of uw gegevens te verwijderen.

7. Het recht op duidelijke informatie

U kunt het Veem verzoeken u inzicht te geven in uw persoonsgegevens en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

8. Het recht om een klacht in te dienen

Als betrokkene heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ vindt u de procedure daartoe.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Vereniging het Veem behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze plek gepubliceerd.